Sv. Valentýn, nejen svátek zamilovaných

Pokud se domníváte, že tento svátek je ryze novodobý a je hlavně záležitostí komerce, pak vás musíme vyvést z míry. Svátek zamilovaných má prapůvod již ve starověkém Římě a je opřen různými zajímavými legendami.

Prameny hovoří, že oslavy se původně vázaly ke svátku „Lupercalia“, který se slavil ve starověkém Římě v polovině února. Luperkálie byly pohanské svátky oslavující plodnost a rituální očistu od působení zlých sil. Tyto oslavy byly zasvěcené bohu stád, úrody a hojnosti Faunovi, a také zakladatelům Říma, Romulovi a Removi. Ty podle legendy odkojila vlčice (lat. vlk – lupus, lze tedy vysledovat souvislost s názvem svátku).

Svátek spočíval v rituálním obětování kozy a psa. To mělo symbolicky přinést hojnou úrodu, plodnost a očistu od zlého. Kůže obětovaných zvířat byla po obětování nařezána na pruhy, jimiž mladí muži jemně šlehaly ornou půdu, ale i ženy. Ty věřily, že jim dotek zvířecí kůže zajistí plodnost. V předvečer oslav byly do schránky vloženy lístečky se jmény nezadaných dívek. Svobodní muži si poté lístky losovali a ta, jejíž jméno bylo na lístku napsáno, měla následující rok s mužem tvořit pár. Často v sobě tento pár našel zalíbení a jejich vztah přerostl v trvalý svazek.

V tuto dobu však ještě nelze hovořit o romantické představě oslav svátku zamilovaných. Ten mu vtiskly až novější dějiny. Oslavy byly prvoplánově vnímány jako rituál, který měl zajistit hojnost, plodnost a dostatek. Křesťanská církev tento svátek označovala za pohanský a postupně byl zakázán. Protože v lidech vždy i po zákazu přetrvávala tendence zažitých oslav, byl tento svátek kolem roku 493 nahrazen papežem Gelasiusem I. křesťanským svátkem svatého Valentýna.

Kdo byl svatý Valentýn?

Zde se dostáváme k další postavě, která významně ovlivnila oslavy svátku svatého Valentýna. Křesťanská historie zná tři postavy světců nesoucí jméno svatý Valentýn, Valentinus. Z nich dvě mohou mít souvislost s oslavami svátku svatého Valentýna.

Ten známější svatý Valentýn žil ve 3. století a podle legendy vykonával svou službu právě ve starověkém Římě. Tehdejší panovník usoudil, že lepšími vojáky jsou nezadaní a nesezdaní muži. Proto vydal zákaz oddávání mladých mužů. Ti měli nejprve sloužit v armádě. Zmiňovaný kněz, svatý Valentýn, však se zákazem nesouhlasil, a tajně i nadále mladé páry sezdával. Byl však odhalen a panovníkem odsouzen k smrti. Rozsudek byl vykonán 14. února.

Jiná legenda hovoří o Valentinovi, který byl odsouzen na smrt za napomáhání k útěku mučených křesťanů z římského vězení. Podle bájného příběhu se tento Valentýn během svého věznění před smrtí zamiloval do dívky, nejspíše žalářníkovy dcery. Té pak před svou smrtí napsal milostný dopis, který zakončil podpisem … od tvého Valentýna. Možná odtud pramení zvyk předávání milostných psaní a valentýnských přání.

 

Novodobé valentýnské oslavy

Romantický nádech získal svátek zamilovaných až v novodobých dějinách. Francouzští a angličtí králové si dokonce najímali básníky, kteří jim u této příležitosti psali milostné básně. To bylo také vzorem pro masivnější rozšíření psaní valentýnských přání a posílání milostných vzkazů ve svátek svatého Valentýna i mezi obyčejnými lidmi a nejen šlechtou.

Ne každý však ví, že valentýnské přání nebyly vždy tím příjemným překvapením, jaké od nich dnes očekáváme. V minulosti si valentýnské pohlednice nevyměňovali pouze přátelé, milenci a milenci, ale často se používaly jako dopisy namířené proti nevítaným nápadníkům nebo dokonce nepřátelům. 
Další dosti nepříjemný valentýnský trik byl závislý na tom, že před zavedením Uniform Penny Post v roce 1840 byli všichni příjemci povinni platit poštovné při doručení své pošty. Tento zlomyslný žert tedy zahrnoval posílání urážlivých karet nebo balíčků naplněných těžkými, ale bezcennými předměty cíli, který se mu nelíbí, a ten pak neměl jinou možnost, než zaplatit poštovné, což nepochybně přidalo urážku zranění!

 

Rekordy

Nejstarší valentýnka

Za nejstarší valentýnské přání je považován dopis ke dni sv. Valentýna ze 14. února 1477, který poslala jistá Margery Brewsová svému snoubenci Johnu Pastonovi. Nyní je uchováván v londýnské Britské knihovně.

Nejdelší polibek

Thajský pár se vydržel líbat 46 hodin 24 minut a 9 sekund. Dodnes jim patří světové prvenství, které uznala i Guinessova kniha rekordů. Tento rekord padl při soutěži o nejdelší polibek v letovisku Pattaya a vítěznému páru přinesl v přepočtu přes 60 tisíc korun.

Vůně je ideálním dárkem

Ať už kupujete jako valentýnský dárek pro muže svého života, nebo jste gentleman, který se stará o to, abyste se na ten zvláštní den pěkně připravil, neexistuje lepší způsob, jak okouzlit všechny smysly!

Vyberte jednu z těchto 9 ikonických vůní !